سوابق اجرایی مهندس رضا كريمي

به نام خدا خلاصه ای از سوابق اجرای مهندس رضا کریمی   رئيس اداره روابط عمومي دبير شوراي تامين استان رئيس دبير خانه شوراي تامين استان عضو كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري رئيس گروه امور سياسي استانداري اردبيل جانشين و مشاور عالي فرماندار شهرستان نير مسئول ستاد صيانت از حقوق شهروندان استان رئيس دبير خانه […]